tisdag 22 september 2009

Övertid eller förskjuten arbetstid?

Grunden för att få ersättning för någon av dessa begrepp är att din chef med kort varsel ändrar din ordinarie arbetstid...

Övertid uppkommer om din chef med mindre än 14 dagars varsel beordrar dig att ändra din ordinarie arbetstid. De första två timmarna efter det att du vanligtvis slutat så har du rätt till enkel övertid. Ersättningsnivån för detta är 1,5 timme per timme eller 180 % omräknat i lön. Kvalificerad övertid börjar två timmar efter att du vanligtvis slutat, d.v.s. klockan 18.00 om ditt ramschema tar slut klockan 16.00. Ersättningsnivån är 2.0 timme per timme eller 240 % om man tar pengar istället.
Kom ihåg!!! Arbetsgivaren är skyldig att bokföra övertid och den part som vill att ersättningen faller ut i pengar har alltid rätt. Man måste jobba heltid för att kunna få övertid, deltidsarbetare får istället fyllnadstid á 120 %. Man kan inte få ersättning för obekväm arbetstid om man samtidigt fått ersättning för övertid.

Förskjuten arbetstid (gäller inte bilaga M, det vanliga läraravtalet) uppkommer om din chef med mindre än 10 dagars varsel beordrar dig att förskjuta din arbetstid. Du får ersättning för alla dagar som du jobbar med ändrat schema, under dessa tio dagar. Det är den tiden som hamnar utanför ordinarie arbetstid som du får extra betalt för. Efter 10 dagar blir den nya arbetstiden ordinarie arbetstid, om inte förändringen var tillfällig! En tillfällig förändring kan exempelvis vara om två timmar flyttas för ett kvällsmöte. För dessa två timmar faller det ut en extra ersättning på 34 kr/h om du vanligtvis jobbar den dagen, alternativt 67,90 kr/h om dagen vanligtvis är arbetsfri. Infaller förändringen med mycket kort varsel, d.v.s inom de två närmaste kalenderdagarna så ökar tillägget med 50 %.
Kom ihåg! Förändringen kan även innebära att du har rätt till ersättning för obekväm arbetstid! Beloppen skall avrundas uppåt till närmaste hel eller halvtimme.

Ha en bra dag! / Åsa, Jonas och Robert, dina kommunombud i Ö-vik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar