torsdag 28 januari 2010

Samverkanskommitté BUN 28/1

På dagens möte redovisades BUN: s ekonomi. Grundskolan går back, gymansieskolan går plus. Totalt är resultatet +2,5 Mkr (budget +4,1 Mkr).
Förvaltningschefen har fått i uppdrag av ekonomiberedningen att beskriva konsekvenserna av en besparing på 38 Mkr...

Vi fick information om att förvaltningen köpt in 400 datorer för att användas i grundskolan av lärare. Kriteriet för att få kvittera ut en dator för personligt bruk är att man klarat PIM3. Alla datorer skall dock användas!

Förvaltningschefen har som ambition att utrusta alla gymnasieelever med en bärbar dator. Initialt årskurs 1.
Politikerna bestämmer!

LR och Lärarförbundet framförde önskemål att även B&U-förvaltningens anställda ska få motionspeng, vilket alla övriga förvaltningar har. Svaret var att inga förvaltningscentrala pengar fanns till detta, men om ett skolområde vill priorotera detta så är det fritt fram...

Ha en bra vecka!
Åsa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar