söndag 11 oktober 2009

Förbundsråd-Rådslag-Distriktsordförandekonferens

I veckan har jag varit i Stockholm på tre olika LR-evenemang.

Vid förbundsrådet valdes Bo Jansson, Stockholm, enhälligt till ny andre vice ordförande.

På det s.k. Rådslaget träffades LR:s förbundsråd och Lärarförbundets representantskap för att inleda det interna arbetet med nästa års avtalsrörelse (ca 200 ombud). Först fick vi höra tal av Håkan Frisén, chefsekonom på SEB, som gav en ekonomisk omvärldsanalys.
Därefter talade Ingela Gardner-Sundström, moderat ordförande för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Hon gav den kommunala arbetsgivarens syn på avtalsarbetet. Hon betonade lokal lönebildning, dvs så lite som möjligt (helst ingenting) i centrala potter. Hon sa att också att arbetsgivaren vill ha ett större inflytande på arbetstiden, även på förtroendearbetstiden. Syftet skulle vara att få skolan att fungera bättre. Jag uppfattade att hon faktiskt trodde att det skulle vara möjligt för lärare att ha vanlig semestertjänst och då kunna använda arbetstiden i början av augusti till att planera höstens lektioner! I slutet av talet gav hon en personlig reflektion, där hon sa att skolan är det viktigaste och att lärarna kanske inte alltid fått den uppskattning av arbetsgivaren, som de förtjänat.
Talarlistan slutade med Per Unckel, landshövding och ordförande för arbetstidsutredningen. Hans egna erfarenheter från arbetet i arbetstidsutredningen gav vid handen att han anser att det är uppenbart att skolan inte fungerar överlag. Han hade också sett att det på många håll finns en ömsesidig misstro mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare är hans bild att arbetsbördan för lärarna ökat väsentligt på de flesta håll under senare år och att skolan har för många dåliga chefer. Hans åsikt är också att det är ohållbart med en skola, som styrs från så många håll och att kommunpolitikerna skulle sluta att lägga sig i.

Efter detta samlades vi i grupper, där vi diskuterade prioriteringar inför kommande avtalsrörelse. Alla grupper var rörande överens om att det måste finnas något sorts centralt tak för undervisningsuttaget.

Den tredje dagen var det distriktsordförandekonferens, där vi 29 distriktsordföranden dryftade gemensamma spörsmål. Metta berättade om arbetet centralt med bl.a. skollagsförslag, gymnasieförslaget m.m. LR:s jurist Kristina Rollbäck berättade om 12 pågående centrala tvister kring arbetstid. Övriga ämnen som diskuterades var AID, Skolans Dag, medlemsregistret, kompetensutveckling, uppdragsdialog, svininfluensa, stora elevgrupper, sjukpenning, kursverksamhet m.m.

Åsa Elfving

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar