tisdag 22 september 2009

Samverkan - börjar vid APT!

Den viktigaste länken i hela samverkansavtalet är att fungerande APT genomförs ute i verksamheten. En föredömligt genomförd APT kännetecknas av god kommunikation och medbestämmande.


På vilket sätt skall uppdraget genomföras och verksamheten utvecklas? Vilken fortbildning bör prioriteras framledes? Detta är exempel på frågor som bör finnas på dagordningen vid en fungerande APT. En god chef tar med sig sina intryck från APT, tar fram ett beslutsunderlag och presenterar detta i god tid innan samverkansmötet. Samverkansmötet som sker enligt lagarna om MBL, bygger på att förberedande dialog redan skett ute i arbetslagen vid APT.


Det är bra att cheferna håller oss informerade enligt MBL §19, men det är absolut dags att fler chefer börjar föra dialog kring verksamhetsutveckling med sina arbetslag. Detta skall ni kräva! Allt annat är fullkomligen orimligt och dessutom avtalsbrytande.


Kom ihåg! Arbestlagen har rätt att lämna synpunkter, det är chefens plikt att utifrån detta ta beslut och leda verksamheten vidare. En chef som styr enbart utifrån sina egna, alternativt ledningsgruppens synpunkter är på villovägar och behöver hjälp att hitta hem!!!


Mvh Jonas, Åsa och Robert - dina kommunombud i Örnsköldsvik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar